Tuotteet oppilaitoksille

Op8. ILOKSI –Improvisaation työpaja

Improvisaation työpajassa opetetaan improvisaatioteatterin perusharjoitteet. Työpajassa yhdistyvät hauskanpito ja ryhmän sisäistä luottamusta lisäävät harjoitteet osallistujia voimaannuttavalla ja ryhmää yhdistävällä tavalla.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus (ilmainen)
 2. Iloinen tutustuminen improvisaatioon
 3. Improvisaation jatkokurssi

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. On ilmennyt tarve työntekijöitä ja/tai opiskelijoita yhdistävälle, iloiselle ja voimaannuttavalle toiminnalle
 2. On ilmennyt tilausta irtiotolle arjesta hauskalla ja osallistujia yhdistävällä tavalla
 3. On ilmennyt tarvetta toiminnalle, joka on hauskaa, muttei hyödytöntä

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Opiskelijoille, opettajille tai oppilaitoksen muulle henkilöstölle.

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä neuvottelutaitojen koulutuksesta on?

 1. Ryhmän mieliala kohenee, jäsenten välinen luottamus lisääntyy ja uskallus kasvaa
 2. Muodostuu jaettu kokemus kuulluksi tulemisesta ja hyväksymisestä
 3. Improvisaation perusteiden oppiminen
 4. Vuorovaikutustaitojen ja läsnäolon taidon oppiminen kokemuksellisella tavalla
 5. Suullisen, miimisen sekä kehollisen ilmaisun perustaitojen oppiminen
 6. Ymmärrys tunteiden hyödyntämisen mahdollisuudesta luovuuden lähteenä