Tuotteet oppilaitoksille

Op9. NEUVO -Neuvottelutaidot

Hyviä neuvottelutaitoja pidetään usein asiana, jota ei voi opiskella. Tämä työpaja antaa valmiudet erilaisissa neuvottelutilanteissa, myös haastavissa, toimimiselle.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus (ilmainen)
 2. Neuvottelutaitojen demonstraatiotyöpaja: ryhmän vuorovaikutusanalyysi ja käytännön korjausehdotukset
 3. Koulutuksen vaikuttavuuden seuranta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Työnkuvaan tai opiskeluihin kuuluu omista tai yhteisestä asioista neuvotteleminen
 2. Nykyiset tai tulevat neuvottelut tapahtuvat vaativissa tai vaihtuvissa neuvotteluympäristöissä
 3. Omien näkemysten perustelu suullisesti kuuluu olennaisena osana opiskeluun tai tulevaan toimenkuvaan
 4. Opiskelija tulee valmistuttuaan neuvottelemaan rahoittajien tai muiden asiakkaiden kanssa

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Opiskelijoille, opettajille tai oppilaitoksen muulle henkilöstölle , jotka toimivat tällä hetkellä tai valmistuttuaan toimintaympäristössä, jossa hyviä neuvottelutaitoja tarvitaan

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä neuvottelutaitojen koulutuksesta on?

 1. Välineet aitoon vuorovaikutukseen pääsemiseksi neuvottelutilanteissa ja kuulluksi tulemisen taidot
 2. Välineet muiden kuunteluun, huomioimiseen ja kuultujen ydinasioiden muistamiseen
 3. Välineet asioiden esittämiseen oikealla, kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla.
 4. Välineet, joilla oppii paitsi olemaan joustava tarvittaessa myös pitämään puolensa asettamaan rajat ja kertomaan haluamansa
 5. Välineet saattaa neuvottelu haluamaasi lopputulokseen