Tuotteet oppilaitoksille

Op5. TAO -toimiva asiantuntijaorganisaatio

Asiantuntijaorganisaatioissa, jossa toimii useamman alan osaajia ja joissa projektien vetovastuu vaihtelee, on elintärkeää kyetä toimimaan rakentavassa vuorovaikutuksessa. Tämän koulutuksen ensimmäisessä työpajassa käydään läpi asiantuntijaorganisaation vuorovaikutuksen perusperiaatteet. Käytännön harjoittein käydään läpi vuorottelevaa johtajuutta ts. sekä johtajuuden tukemista että tuettua johtajuutta. Toinen työpaja tähtää erityisesti siirtymien hallintaan asiantuntijayhteisöjen muutostilanteissa. Teemme tilauksesta asiantuntijaorganisaationne toiminta- ja viestintäkulttuurin analyysin, muutosehdotukset ja toimintaharjoitteet.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintakulttuurikartoitus
 2. Vuorovaikutus toimivaksi –ryhmäytymisen työpaja
 3. Vuorovaikutus muuttuvassa organisaatiossa –työpaja: toiminta- ja viestintäkulttuurin analyysi ja kohtaaminen
 4. Koulutuksen vaikuttavuuden seuranta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Olette perustamassa uutta asiantuntijaryhmää tai verkostoa
 2. asiantuntijaryhmässänne on tapahtunut henkilömuutoksia (erityisesti jos koordinoiva taho muuttuu kesken projektin)
 3. hmän sisäinen vuorovaikutus ei toimi
 4. Ryhmän koordinointi, esim. vastuunoton vuorottelu, ei toimi

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

 1. Riippumattomille tai yritysten sisällä toimiville ryhmille, jossa kukin toimii oman osaamisalueensa asiantuntijana.
 2. Ryhmät voivat olla tiettyjä hankkeita varten perustettuja tai pysyvämmän luonteisia asiantuntijaryhmiä.

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä asiantuntijaverkoston kehittämisestä on?

 1. Asiantuntijaryhmän sisäinen vuorovaikutus paranee
 2. Ryhmän jäsenten välinen luottamus kasvaa
 3. Ryhmän dynaamisuus paranee
 4. TRyhmä pystyy paremmin hyödyntämään koko potentiaalinsa, tehokkuus paranee
 5. Ryhmän jäsenten ”rooliutuminen” vähenee
 6. Tuottavuus paranee