Tuotteet oppilaitoksille

Op6. KERALLA –tuotekehityksen rakentava jatkumo

Innovaatio- ja tuotekehityksen on hyvä olla pitkäjänteistä, yrityksen kaikilla tasoilla vaikuttavien toimijoiden sekä loppukäyttäjien tarpeet huomioivaa. Tämä voi kuulostaa paljolta, mutta on toteutettavissa myös pienemän mittakaavan kautta. Keralla -koulutuskokonaisuudessa lähdetään tilaajan tarpeista kehitysprosessin suhteen. Kokonaisuus sisältää käynnistävän kokemuksellisen työpajan, ideat avaavan ja tiivistävän ”yhdessä ideoiden” -koheesion työpajan sekä ”Hyvä tuli” kokoavan työpajan. Erityisosaamistamme on myös kuluttajatutkimuksen tekeminen konseptin tai idean vastaanotosta käyttäjien taholta.


Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

Tarvitsette pikaisen startin hankkeelle, jossa innovoidaan uutta kurssia, koulutusta, tuote- tai toimintakonseptia sekä tapaa toimia

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Oppilaitoksille, joilla on tarvetta kurssitarjonnan-, tuote- tai konseptikehitykselle

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä innovaatiotyöpajasta on?

  1. Mahdollisuus irrottautua jumiutuneista ajatusrakenteista ja hyödyntää kaikkien osallistujien potentiaali, myös hiljainen osaaminen ja päästä luovaan vuorovaikutukseen
  2. Työpajan lopuksi käyttöön saatavat alustavat konsepti- ja tuoteaihiot, jolloin käteen jää muutakin kuin sekava joukko erilaisia ideoita.
  3. Pajan antama toimenkuvasta riippumaton kokemus vaikuttamisen mahdollisuudesta strategisesti tärkeissä päätöksissä ja näin lisämotivaatio työhön
  4. Dokumentoitu prosessi
  5. Optiona prosessin ja tuotekehityksen seurantatuki
  6. Tarvittaessa tutkimus tuote- tai konseptiaihion alustavasta vastaanotosta käyttäjien taholta