Yhteistyö

tuotteet oppilaitoksille
  • Tieteellinen yhteistyö
  • Roiskeläppä
  • Muu yhteistyö
Luovien mittaustapojen kehittäminen persoonallisuuden tutkimukseen

Oskari ja Silja Salmi ovat olleet mukana kehittämässä persoonallisuustutkimuksen luovia mittaustapoja näytellen todellisessa tutkimustilanteessa eri persoonallisuuspiirteitä: Tutkimuksessa laajennettiin interpersonaaliseen teoriaan perustuvaa sosiaalisen käyttäytymisen tutkimusta (esim. Fournier, Moskowitz, Zuroff, 2008) kokeellisen tutkimuksen alueelle. Tavoitteena oli tuottaa käyttäytymistutkimuksessa kipeästi kaivattua aineistoa, jossa samojen ihmisten käyttäytymistä dokumentoidaan laajasti eri tilanteissa sekä tutkia persoonallisuuden ja tilanteen suhteellista vaikutusta käyttäytymiseen. Tutkimuksesta vastasi tutkija Sointu Leikas Helsingin yliopistolta.