Tuotteet oppilaitoksille

Op3. ARVO -Arjen vuorovaikutustaidot

Kohdattaessa oppilaitoksen arjessa, luokissa tai käytävillä, luodaan ilmapiiri, jossa opiskellaan ja tehdään töitä. Sekä oppilaitoksen arjessa että erityistilanteissa, kuten häiriötilanteissa on tärkeää oppia kohtaamaan toinen aidosti. Työpajassa opetellaan sekä arjen hyviä tapoja että toisen kuulemista arjessa. Tarkoitus on peruskommunikaation parantamisen kautta luoda turvallinen ympäristö kommunikoida myös erityistilanteissa. Tämä auttaa osaltaan varhaista puuttumista myös esim. kiusaamistilanteisiin tai muihin poikkeaviin tilanteisiin, jotka ilman hyvää ja turvallista kommunikaation tapaa jäisivät huomaamatta ajoissa.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus (ilmainen)
 2. Kohtaaminen arjessa -demonstraatiotyöpaja: Sisältää vuorovaikutuksen arvioinnin, analyysin ja korjaavat harjoitteet (videoanalyysi erikseen tilattuna)
 3. Kohtaaminen kriisitilanteessa –demonstraatiotyöpaja: vuorovaikutuksen arviointi, analyysi ja korjaavat harjoitteet
 4. Koulutuksen vaikuttavuuden seuranta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Haluatte kehittää oppilaitoksenne arjessa tapahtuvaa kommunikaatioita
 2. Aidon kontaktin syntyminen opiskelijan kanssa, sekä opiskelijan kokemus kuulluksi tulemisesta ovat teille tärkeitä
 3. Teillä on haastavia opiskelijoita, joiden kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta tulisi kehittää

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Oppilaitosten opettajille ja oppilaille

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä Vuorovaikutustaitojen kehittämisestä asiakastyöskentelyn tueksi on?

 1. Opiskelija kokee tulleensa aidosti kuulluksi
 2. Opiskelijoiden tyytyväisyys oppilaitokseen paranee
 3. Opiskelijoiden sitoutuneisuus opiskeluun paranee
 4. Koulutuksesta on hyötyä opintojen vaiheesta riippumatta
 5. Oppilaitoksen työilmapiiri paranee