Tuotteet

Tuotteet oppilaitoksille

Yksi tärkeimmistä yksittäisistä tekijöistä sekä yksittäisen opiskelijan että koko oppilaitoksen menestymisen kannalta on sisäisen luottamuksen rakentaminen. Hyvällä vuorovaikutuksella nostetaan luottamusta sekä erityisissä kohtaamisissa, kuten opettajan ja opiskelijan välisissä kahdenkeskisissä keskusteluissa, että jokapäiväisessä kommunikaatiossa. Toisaalta, kun opettaja kokee riittävän vahvasti olevansa osa oppilaitoksen yhteisöä, hän on myös valmis panostamaan sekä työyhteisöönsä, että oppilaisiinsa. Luottamus antaa myös kaikille rauhan työtehtävien hoitoon ja uskalluksen etsiä, keksiä ja ehdottaa. Vuorovaikutuskoulutustemme jälkeen ihmiset ovat paitsi paikalla myös läsnä ja mieli mukana.

 
Kaikkia tuotteita voit tilata oppilasryhmille, opettajille tai työyhteisöille. Työpajat luonteva esiintyminen, neuvottelutaidot ja mielenhallinnan koulutus voidaan järjestää myös yhdelle henkilölle ja Etene- Urakonsultaatio on tarkoitettu ensisijaisesti yksilöiden mentorointiin. Tuotteita on mahdollista tilata erikseen tai yhdistää niitä koulutuspaketeiksi asiakkaan toivomusten mukaisesti. Tuotteisiin voi myös tilata vaikuttavuuden seurannan.