Tuotteet oppilaitoksille

Op1. AI -Ammatti-identiteetti ja ammatilliset pelisäännöt

Ammatti-identiteetti ja ammatilliset pelisäännöt on koulutus, jonka avulla opiskelija voi jo opiskeluaikanaan hahmottaa, mitä tarkoitetaan ammatillisella käytöksellä ja mitä epäammatillisuudella. Koulutus sisältää käytännön harjoitteita, joilla harjoitellaan omalle ammatille tyypillisiä asiakastilanteita. Opiskelijat oppivat koulutuksessa alakohtaisen ammatillisen käyttäytymisen perussäännöt suhteessa kollegoihin ja asiakkaisiin. Koulutuksen sisällöt suunnitellaan yhdessä vakituisten opettajien kanssa mahdollisimman aidon materiaalin tuottamiseksi.


Tuotteet

  1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus (ammattikulttuurin ja etiikan harjoittelu)
  2. Ammatillisen käyttäytymisen perustaidot –työpaja
  3. Ammatillisen käyttäytymisen syventävät taidot–työpaja
  4. Koulutuksen vaikuttavuuden seuranta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

Opiskelijoittenne on hankala hahmottaa, mitä tarkoitetaan ammatillisella käytöksellä ja mitä epäammatillisuudella ( Asiaton, tilanteeseen sopimaton kielenkäyttö, puhelimen luvaton käyttö jne.)

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

  1. Ensisijaisesti oppilaitoksen opiskelijoille ja opettajille.
  2. Suosittelemme koulutusta kaikille oppilaitoksille, joissa halutaan edistää hyvää käytöstä ja toimivaa vuorovaikutusta jo opiskeluaikana ja valmistumisen jälkeen.

 
Mitä  vaikutuksia tai käytännön hyötyä ammatillisten pelisääntöjen oppimisesta on?

  1. Koulutus tuottaa hyvinvointia oppilaitoksen arkeen
  2. Koulutus antaa eväitä tulevaan ammattiin opiskelijan valmistuttua
  3. Yhteiset toimintatavat ja tavoitteet tarkentuvat