Tuotteet oppilaitoksille

Op7. LUO -Luonteva esiintyminen

Luontevaksi esiintyjäksi on mahdollista oppia. Hyvin rakennettu esitys sisältää sekä hyvän harjoittelun rakenteen että kyvyn mukautua muuttuvaan tilanteeseen. Pitää osata varautua myös ennakoimattomaan. Hyvän kontaktin rakentaminen yleisön kanssa on ensisijaista. Järjestämme esiintymisen koulutusta sekä ryhmille että yksilöille . Yksilötasolla on mahdollisuus syventävän tason koulutukseen videoanalyyseineen.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus (ilmainen)
 2. Esiintymisen työpaja: Kehittymistarpeiden kartoitus, taitoanalyysi, käytännön korjausehdotukset ja työkalut
 3. Esiintymisen syventävä yksilötyöpaja: tasokkaan esiintymisen analyysi ja syventävät välineet

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Esiintyminen on säännöllistä
 2. Esiintyminen on merkityksellistä opiskelussa tai tulevassa ammatissa menestymisen kannalta
 3. Yleisö ja esiintymistilanteet vaihtelevat
 4. Jos esiintyminen jännittää

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Opiskelijoille, opettajille tai oppilaitoksen muulle henkilöstölle.

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä tästä koulutuksesta on?

 1. Esiintyminen tulee luontevaksi
 2. Yleisön erityistarpeiden huomioiminen muodostuu luontevaksi osaksi sekä esityksen suunnittelua että toteutusta
 3. Välineet vaihtoehtojen rakentamiselle jo esitystä suunnitellessa ja kyky mukauttaa esitystä esitystilanteen luonteen muuttuessa
 4. Esiintymisestä tulee esiintyjälle välttämättömän pahan sijaan miellyttävä odotettu kokemus
 5. Parempi huomioarvo oppilaille ja oppilaitokselle julkisissa esiintymisissä