Tuotteet oppilaitoksille

Op 11. ETENE- Urakonsultaatio

On hyvä tunnistaa arvonsa, motiivinsa ja vaikuttavat tekijät motiivien takana, jottei uraudu vaan voi edetä elämässään tietoisesti valitsemallaan tavalla. Näiden tavoitteiden tiedostamisessa autamme tämän koulutuksen kautta.


Tuotteet

 1. Motivaatio -ja valmiuskartoitus
 2. Suunnan määrittely: läsnäolo, omien tunteiden, ajatusten sekä tavoitteiden tiedostaminen ja tavoitteiden asettaminen
 3. Haettavien yritysten soveltuvuus hakijan tavoitteiden kannalta
 4. Hakuprosessiin valmentautuminen
 5. Seuranta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Nykyinen työ on tyydyttävää, mutta ei loistokasta
 2. On ilmennyt tarve vaihtaa työpaikkaa tai suuntautua toisiin tehtäviin
 3. On ilmennyt tarve ymmärtää omien valintojen syitä paremmin
 4. Ei ole valmiuksia, mutta on halu eritellä todelliset valintoihin vaikuttavat syyt
 5. Tarjolla olevien työpaikkavaihtoehtojen karsiminen tuottaa ongelmia
 6. Tarvitaan apua työhaastatteluihin valmentautumiseen

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Opiskelijoille, opettajille tai oppilaitoksen muulle henkilöstölle.

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä neuvottelutaitojen koulutuksesta on?

 1. Tiedostat kiinnostuksen kohteesi ja niihin liittyvät tunteet selkeämmin
 2. Osaat keskittää voimavarasi paremmin
 3. Pystyt entistä paremmin asettamaan itseäsi aidosti motivoivia tavoitteita ja pitäytymään niissä
 4. Tiedät mistä saat sinulle sopivia haasteita
 5. Hallitset itsesi paremmin haastavissa tilanteissa