Tuotteet oppilaitoksille

Op4. TIIMIKSI -ryhmän taidot

Työpajassa rakennetaan ja vahvennetaan ryhmän jäsenten välistä luottamusta käytännön harjoituksin. Harjoituksissa tarkastellaan sekä rooliutumista että eri roolien merkitystä ryhmän toiminnan kannalta. Jatkotyöpajassa simuloidaan paineistetussa aikataulussa toimimista sekä opetellaan hyödyntämään paremmin kunkin omia ja yhteisiä voimavaroja paineen alla.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus (ilmainen)
 2. Mukana! -Ryhmäytymisen käynnistävä demonstraatiotyöpaja opiskelijoille
 3. Dynaaminen ryhmä – demonstraatiotyöpaja opiskelijoille; tavoitteiden asettaminen, vuorottelu ja toimiminen paineistetuissa tilanteissa
 4. Koulutuksen vaikuttavuuden seuranta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Ollaan perustamassa uutta opiskelija- tai opettajatiimiä tai halutaan parantaa jo olemassa olevan ryhmän toimivuutta
 2. Halutaan lisätä opiskelija- tai opettajatiimin jäsenten: keskinäistä luottamusta, kykyä toimia paineen alla sekä taitoa vuorotella työnjaossa

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Opettajille tai opiskelijoille, jotka toimivat tiimeissä

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi tiimissä on?

 1. Luottamus tiimin jäsenten välillä kasvaa
 2. Yhteistyö tiimin sisällä paranee
 3. Oman osaamisen tunnistaminen osana tiimiä paranee
 4. Tiimien tuottavuus paranee
 5. Tiimien toiminta tehostuu