Tuotteet oppilaitoksille

Op10. MIELI -Mielenhallinnan koulutus

Sekä opettajana toimiminen että opiskeleminen vaativat usein jatkuvaa vuorottelua vaihtuvien tehtävien välillä. Useat tehtävät vaativat hyvää keskittymistä vaikka aikaa toimintojen vaihtumisen välillä olisi vähän. Pitkäjänteiset tehtävät vaativat keskittymiseltä erityisen paljon. Tämä koulutus antaa välineitä keskittymiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus (ilmainen)
 2. Mieli mukaan perustaidot: Keskittymisen, stressinhallinnan ja tavoitteiden asettamisen perustaidot mm. tietoisuustaito -harjoitteiden avulla
 3. Mieli mukaan syventävät taidot: Keskittymisen, stressinhallinnan ja tavoitteiden asettamisen syventävät taidot mm. Mindfullness -harjoitteiden avulla
 4. Koulutuksen vaikuttavuuden seuranta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Keskittyminen työhön tai opiskeluun vaatisi parannusta
 2. Opiskelijat kärsivät työelämään siirtymisen kynnyksestä
 3. Opiskelumotivaatio on hukassa
 4. Työstressi on kasvanut
 5. Opiskelijoilla on ongelmia keskittymisen kanssa
 6. Opiskelijat eivät pysty pitäytymään päätöksissään
 7. Tarvitaan välineitä selkeiden päätösten tekoon opinnoissa tai töissä

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Opiskelijoille, opettajille tai oppilaitoksen muulle henkilöstölle. Kurssi soveltuu myös pääsykokeisiin valmistautuville valmennuskurssien ohella tai niitä ennen suoritettavaksi

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä neuvottelutaitojen koulutuksesta on?

 1. Keskittymiskyky paranee
 2. Välineet tehokkaampaan tavoitteiden asettamiseen ja niissä pitäytymiseen
 3. Keskittyminen opintoihin ja työhön paranee
 4. Ammattiin suuntautuminen helpottuu
 5. Opiskelumotivaatio paranee
 6. Valmistumisaika lyhenee