Tutkimus

1. Yhteisö, jossa työskentelet?

2. Asemasi yhteisössä?

EsimiesOpettajaAsiantuntijaOpiskelijaTyöntekijä


2.1. Kerro meille omin sanoin tyypillinen TOIMIVA vuorovaikutustilanne yrityksessänne.


Kuvaa keitä tilanteessa oli läsnä?


Mitä omasta näkökulmastasi tilanteessa tapahtui?


Mitä siitä seurasi?


Onko tällaisilla tilanteilla mielestäsi vaikutusta muuhun toimintaan yrityksessänne/oppilaitoksessanne? Miten?


2.2. Kerro meille omin sanoin tyypillinen TOIMIMATON vuorovaikutustilanne yrityksessänne.


Kuvaa keitä tilanteessa oli läsnä?


Mitä omasta näkökulmastasi tilanteessa tapahtui?


Mitä siitä seurasi?


Onko tällaisilla tilanteilla mielestäsi vaikutusta muuhun toimintaan yrityksessänne/oppilaitoksessanne? Miten?


Onko tällaisten tilanteiden ehkäisyyn puututtu? Jos on, millä tavoin?


Turvakysymys: