Tuotteet oppilaitoksille

Op2. PALA -Palautteenanto- ja kehityskeskustelutyöpaja

Työpajassa parannetaan opiskelijan ja opettajan välistä kommunikaatiota. Usein keskusteluissa keskitytään subtanssin välittämiseen, unohtaen muut keskustelussa vaikuttavat tekijät. Kuitenkin tekemiseen sitoutuneet tunteet ja odotukset, voivat olla jopa tärkeämpiä opiskelijan motivaation kannalta kuin molempien jo valmiiksi tuntemat ”asiatekijät”. Tässä työpajassa käytännön harjoitteiden kautta etsitään keinot, joilla päästään keskittymään itse asioihin turvallisen kommunikaation löydyttyä.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus (ilmainen)
 2. Samalle tasolle 1. Demonstraatiotyöpaja opiskelijan näkökulmasta
 3. Samalle tasolle 2. Demonstraatiotyöpaja opettajan näkökulmasta
 4. Samalle tasolle 2. Demonstraatiotyöpaja, opiskelijan ja opettajan näkökulmat kohtaavat

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Tapaamisissa opiskelijoiden kanssa ei synny tarvittavaa kontaktia
 2. Opettajan palaute ei tunnu saavuttavan oppilasta
 3. Opiskelija ei osoita kiinnostuksen merkkejä kehityskeskusteluissa tai opinnäytteiden vastaanotossa
 4. Opinnäytteiden valmistuminen on venynyt.
 5. Tuntuu, ettei palaute mene perille.

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

 1. Opettajille ja oppilaille, heidän vuorovaikutuksensa parantamiseksi
 2. Oppilaitoksen johdolle ja opettajille heidän vuorovaikutuksensa parantamiseksi
 3. Palautteenannon työpajaa voi soveltaa oppilaitoksissa myös arjen vuorovaikutuksen parantamiseen ja kriisitilanteiden ratkaisemiseksi

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä koulutuksesta on?

 1. Opinnäytetöiden laatu paranee ja valmistumisaika lyhenee
 2. Opettajien ja oppilaiden välinen vuorovaikutus paranee
 3. Opiskelijoiden opintomotivaatio paranee
 4. Sekä opiskelijat että opettajat saavat aidon ja pysyvän kokemuksen kuulluksi tulemisesta
 5. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen parantuvat
 6. Sitoutuminen työyhteisöön paranee
 7. Muodostuu positiivisen ja tuottamuksellisen palautteenannon jatkumo