Työyhteisö

Y8. KERALLA –kehityksen rakentava jatkumo

Innovaatio- ja tuotekehityksen on hyvä olla pitkäjänteistä, yrityksen kaikilla tasoilla vaikuttavien toimijoiden sekä loppukäyttäjien tarpeet huomioivaa. Tämä voi kuulostaa paljolta, mutta on toteutettavissa myös pienemän mittakaavan kautta. Keralla -koulutuskokonaisuudessa lähdetään tilaajan tarpeista kehitysprosessin suhteen. Kokonaisuus sisältää käynnistävän kokemuksellisen työpajan, ideat avaavan ja tiivistävän ”yhdessä ideoiden” -koheesion työpajan sekä ”Hyvä tuli” kokoavan työpajan. Erityisosaamistamme on myös kuluttajatutkimuksen tekeminen konseptin tai idean vastaanotosta käyttäjien taholta.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus
 2. Käynnistävä kokemuksellinen innovaatiotyöpaja
 3. Yhdessä ideoiden, koheesion -työpaja
 4. Hyvä tuli –kokoava työpaja
 5. Kuluttajatutkimus valitun idean vastaanotosta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Tarvitaan pikainen startti hankkeelle, jossa innovoidaan uutta tuote- tai toimintakonseptia , tuoteaihiota, tai tapaa toimia
 2. Tarvitaan uusia avauksia tuotekehitykseen

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Yrityksille ja yhteisöille, joilla on tarvetta tuote- tai konseptikehitykselle mm. luovien organisaatioiden työntekijöille.

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä innovaatiotyöpajasta on?

 1. Mahdollisuus irrottautua jumiutuneista ajatusrakenteista ja hyödyntää kaikkien osallistujien potentiaali, myös hiljainen osaaminen ja päästä luovaan vuorovaikutukseen
 2. Työpajan lopuksi käyttöön saatavat alustavat konsepti- ja tuoteaihiot, jolloin käteen jää muutakin kuin sekava joukko erilaisia ideoita.
 3. Pajan antama toimenkuvasta riippumaton kokemus vaikuttamisen mahdollisuudesta strategisesti tärkeissä päätöksissä ja näin lisämotivaatio työhön
 4. Dokumentoitu prosessi
 5. Optiona prosessin ja tuotekehityksen seurantatuki
 6. Tarvittaessa tutkimus tuote- tai konseptiaihion alustavasta vastaanotosta kuluttajien taholta
 7. Mahdollisuus uusiin avauksiin markkinoilla ja tätä kautta parantunut kilpailuasema