Työyhteisö

Y3. VUORO -vuorovaikutustaidot asiakastyöskentelyyn

Kun työntekijät kohtaavat yrityksen arjessa, kokoushuoneissa tai käytävillä, luodaan ilmapiiri, jossa viihdytään ja tehdään töitä. Sekä yrityksen arjessa että erityistilanteissa on tärkeää oppia kohtaamaan toinen aidosti. Työpajassa opetellaan toisen kuulemista ja kohtaamista eri tilanteissa. Tarkoitus on peruskommunikaation parantamisen kautta luoda turvallinen ympäristö kommunikoida, myös erityistilanteissa. Tämä auttaa osaltaan varhaista puuttumista esim. kiusaamistilanteisiin tai muihin poikkeaviin tilanteisiin, jotka ilman hyvää ja turvallista kommunikaation tapaa jäisivät huomaamatta ajoissa.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus
 2. Asiakkaan aito kohtaaminen -demonstraatiotyöpaja: Sisältää vuorovaikutuksen arvioinnin, analyysin ja korjaavat harjoitteet (yksilöllinen videoanalyysi tilattavissa erikseen)
 3. Haastavan asiakkaan kohtaaminen –demonstraatiotyöpaja: vuorovaikutuksen arviointi, analyysi ja korjaavat harjoitteet
 4. Koulutuksen vaikuttavuuden seuranta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. On ilmennyt tarvetta asiakaspalvelun kehittämiselle
 2. Tarvitaan välineitä haastavien asiakkaiden kohtaamiseen ja palvelunmuotoiluun
 3. Halutaan lisätä uusien asiakkaiden määrää ja vanhojen sitoutuneisuutta
 4. Aidon kontaktin syntyminen asiakkaan kanssa, sekä asiakkaan kokemus kuulluksi tulemisesta ovat tärkeitä
 5. Haluatte kasvattaa myyntiänne

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Asiakkaiden kanssa työskenteleville yritysten työntekijöille tai yhteisöjen jäsenille

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä Vuorovaikutustaitojen kehittämisestä asiakastyöskentelyn tueksi on?

 1. Asiakas kokee tulleensa aidosti kuulluksi
 2. Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden sitoutuneisuus yritykseen paranevat
 3. Koulutuksesta on hyötyä asiakkuuden tyypistä riippumatta (asiakaspalvelut suoraan kuluttajille ja BB -asiakkaat)
 4. Välineet asiakaslähtöiseen Palvelunmuotoiluun
 5. Myynnin kasvu asiakkaiden paremman kohtaamisen kautta