Työyhteisö

Y1. TOIMEKSI -yrityksen toimintakulttuuri ja etiikka

Yrityksen tavoitteet ja keskustelu yrityksen arvoista jää usein strategian tasolle. Tämä koulutus auttaa kokemuksellisen työpajan kautta tavoitteiden siirtämisen osaksi arjen toimintaa yrityksessä.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus
 2. Yksilöiden ja toimintakulttuurin kohtaaminen sekä ammatillisen kommunikaation taidot –demonstraatiotyöpaja 1
 3. Yksilöiden ja toimintakulttuurin kohtaaminen sekä ammatillisen kommunikaation taidot –demonstraatiotyöpaja 2
 4. Koulutuksen vaikuttavuuden seuranta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Haluatte lisätä yhteisöllisyyttä ja yhtenäistää tavoitteenasettelua yrityksessänne
 2. Yrityksen tai yhteisön toimintakulttuuri, eettiset pelisäännöt tai tiettyjen tehtävien vaatima ammatillinen käyttäytyminen on joillekin työntekijöille vieras.
 3. Yritykseen on esim. tullut uusia työntekijöitä tai on tapahtunut organisaatiouudistus, jossa erilaiseen toimintakulttuuriin tottuneet ihmiset alkavat työskennellä yhdessä.

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Yritysten työntekijöille ja yhteisöjen jäsenille.

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä yrityksen toimintakulttuurin tai eettisten pelisääntöjen oppimisesta on?

 1. Yhteiset toimintatavat ja tavoitteet tarkentuvat
 2. Työntekijät tiedostavat oman työnsä merkityksen osana kokonaisuutta
 3. Luottamus työntekijöiden välillä ja suhteessa esimiehiin sekä yritykseen paranee
 4. Työskentelystä tulee johdonmukaisempaa ja tehokkaampaa