Työyhteisö

Y9. MIELI -Mielenhallinnan koulutus

Työnteko vaatii usein jatkuvaa vuorottelua vaihtuvien tehtävien välillä. Useat tehtävät vaativat hyvää keskittymistä vaikka aikaa toimintojen vaihtumisen välillä olisi vähän. Pitkäjänteiset työtehtävät vaativat keskittymiseltä erityisen paljon. Tämä koulutus antaa välineitä keskittymiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.


Tuotteet

 1. Tarvekartoitus (ilmainen)
 2. Mieli mukaan perustaidot: Läsnäolon ja keskittymisen perustaidot mm. tietoisuustaito -harjoitteiden avulla (mindfullness)
 3. Mieli mukaan syventävät taidot: tavoitteiden asettamisen ja stressinhallinnan syventävät taidot
 4. Koulutuksen vaikuttavuuden seuranta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Kun halutaan parantaa työhön keskittymistä sekä työnlaatua ja tehokkuutta
 2. Työstressi on lisääntynyt
 3. Keskittyminen työtehtäviin on huonontunut
 4. Tauot eivät tunnu riittävän työntekijöiden palautumiseen
 5. Vastaaminen laatuvaatimuksiin on heikentynyt
 6. Työn tavoitteellisuus ja työmotivaatio ovat laskeneet

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Yritysten työntekijöille ja yhteisöjen jäsenille

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä Mielenhallinnan koulutuksesta on?

 1. Työperäinen stressi vähenee
 2. Suuntautuminen työtehtäviin helpottuu
 3. Työhön keskittyminen paranee
 4. Tarkkaavaisuuden suuntaaminen työssä paranee
 5. Koulutus antaa harjoitteita rentoutumiseen työpäivän aikana
 6. Työntekijät pystyvät asettamaan paremmin tavoitteita sekä itselleen että työlleen
 7. Työn laatu ja tehokkuus paranevat