Työyhteisö

Y6. TIIMIKSI -tiimin rakentaminen

Työpajassa rakennetaan ja vahvennetaan ryhmän jäsenten välistä luottamusta käytännön harjoituksin. Harjoituksissa tarkastellaan sekä rooliutumista että eri roolien merkitystä tiimin toiminnan kannalta. Jatkotyöpajassa simuloidaan paineistetussa aikataulussa toimimista sekä opetellaan hyödyntämään paremmin kunkin omia ja yhteisiä voimavaroja paineen alla.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus
 2. Mukana -ryhmäytymisen käynnistävä työpaja
 3. Dynaaminen ryhmä –työpaja: tavoitteiden asettaminen, vuorottelu ja toimiminen paineistetuissa tilanteissa
 4. Koulutuksen vaikuttavuuden seuranta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Perustatte uuden tiimin tai haluatte kouluttaa jo olemassa olevaa
 2. Haluatte lisätä tiimin jäsenten keskinäistä luottamusta, kykyä toimia paineen alla sekä taitoa vuorotella työnjaossa

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Yritysten työntekijöille ja yhteisöjen jäsenille, jotka toimivat tiimeissä

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi tiimissä on?

 1. Luottamus tiimin jäsenten välillä kasvaa
 2. Yhteistyö tiimin sisällä paranee
 3. Oman osaamisen tunnistaminen osana tiimiä paranee
 4. Tiimien tuottavuus paranee
 5. Tiimien toiminta tehostuu