Työyhteisö

Y5. NEUVO –Neuvottelutaidot

Hyviä neuvottelutaitoja pidetään usein asiana, jota ei voi opiskella. Tämä työpaja antaa valmiudet erilaisissa neuvottelutilanteissa, myös haastavissa, toimimiselle.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus
 2. Neuvottelutaitojen demonstraatiotyöpaja: ryhmän vuorovaikutusanalyysi ja käytännön korjausehdotukset (Videoanalyysi tilattavissa erikseen)
 3. Koulutuksen vaikuttavuuden seuranta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Työnkuvaan kuuluu yhteistyöverkostojen luominen ja erilaisten sopimusten teko
 2. Työnkuvaan kuuluu neuvotteleminen säännöllisesti rahoittajien tai muiden asiakkaiden kanssa
 3. Neuvottelut tapahtuvat vaativissa tai vaihtuvissa neuvotteluympäristöissä
 4. Näkemysten perustelu suullisesti on olennainen osa työnkuvaa
 5. On ilmennyt tarvetta neuvottelutulosten tai myynnin parantamiselle neuvotteluiden seurauksena

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Yritysten henkilöstölle, jotka työskentelevät toimintaympäristössä, jossa hyviä neuvottelutaitoja tarvitaan

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä neuvottelutaitojen kehittämisestä on?

 1. Välineet aitoon vuorovaikutukseen pääsemiseksi neuvottelutilanteissa ja kuulluksi tulemisen taidot
 2. Välineet muiden kuunteluun, huomioimiseen ja kuultujen ydinasioiden muistamiseen
 3. Välineet asioiden esittämiseen oikealla, kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla.
 4. Välineet, joilla oppii paitsi olemaan joustava tarvittaessa myös pitämään puolensa asettamaan rajat ja kertomaan haluamansa
 5. Välineet saattaa neuvottelu haluamaasi lopputulokseen
 6. Neuvottelutuloksen parantaminen