Työyhteisö

Y4. LUO -luonteva esiintyminen

Luontevaksi esiintyjäksi on mahdollista oppia. Hyvin rakennettu esitys sisältää sekä hyvän harjoittelun rakenteen että kyvyn mukautua muuttuvaan tilanteeseen. Pitää osata varautua myös ennakoimattomaan. Hyvän kontaktin rakentaminen yleisön kanssa on ensisijaista. Järjestämme esiintymisen koulutusta sekä ryhmille että yksilöille . Yksilötasolla on mahdollisuus syventävän tason koulutukseen videoanalyyseineen.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus
 2. Luontevan esiintymisen koulutus: Kehittymistarpeiden kartoitus, taitoanalyysi, käytännön korjausehdotukset ja työkalut
 3. Seuranta (yksilöllinen videoanalyysi tilattavissa erikseen)

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. On ilmennyt tarvetta kehittää työntekijöiden esiintymistaitoja.
 2. Työntekijöidenne esiintyminen on säännöllistä
 3. Esiintyminen on merkityksellistä työssä menestymisen kannalta
 4. Yleisö ja esiintymistilanteet vaihtelevat
 5. On ilmennyt tarvetta työkaluille yleisön huomioimiseksi ja sen saamiseksi puolellenne
 6. Jos esiintyminen jännittää

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Yritysten työntekijöille ja yhteisöjen jäsenille.

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä tästä koulutuksesta on?

 1. Esiintyminen tulee luontevaksi
 2. Yleisön erityistarpeiden huomioiminen muodostuu luontevaksi osaksi sekä esityksen suunnittelua että toteutusta
 3. Välineet vaihtoehtojen rakentamiselle jo esitystä suunnitellessa ja kyky mukauttaa esitystä esitystilanteen luonteen muuttuessa
 4. Esiintymisestä tulee esiintyjälle välttämättömän pahan sijaan miellyttävä odotettu kokemus
 5. Mahdollisuus uusiin asiakaskontakteihin paranee
 6. Yrityksen julkinen kuva paranee