Työyhteisö

Y2. PALA -palautteenannon kehittämisen työpaja

Työpajassa parannetaan työnantajan ja työntekijän välistä kommunikaatiota. Usein kehityskeskusteluissa keskitytään subtanssin välittämiseen, unohtaen muut keskustelussa vaikuttavat tekijät. Kuitenkin tekemiseen sitoutuneet tunteet ja odotukset, voivat olla jopa tärkeämpiä työntekijän motivaation kannalta kuin molempien jo valmiiksi tuntemat ”asiatekijät”. Tässä työpajassa käytännön harjoitteiden kautta etsitään keinot, joilla päästään keskittymään itse asioihin turvallisen kommunikaation löydyttyä.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus
 2. Samalle tasolle 1. Demonstraatiotyöpaja työntekijän näkökulmasta
 3. Samalle tasolle 2. Demonstraatiotyöpaja esimiesten näkökulmasta
 4. Samalle tasolle 3. Demonstraatiotyöpaja, jossa työntekijän ja esimiehen näkökulmat kohtaavat

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Teillä on työntekijöitä, jotka aloittavat esimiehenä. Kehityskeskusteluissa tai muissa palautteenantotilanteissa ei tunnu syntyvän kontaktia esimiehen ja työntekijöiden välille.
 2. Annettua palautetta ei ymmärretä tai sovelleta käytäntöön.

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Yritysten työntekijöille, esimiehille ja yhteisöjen jäsenille.

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä palautteenannon kehittämisestä on?

 1. Työntekijät ja esimies saavat kokemuksen kuulluksi tulemisesta
 2. Työntekijöiden luottamus esimieheen paranee
 3. Sitoutuminen yritykseen paranee
 4. Muodostuu positiivisen ja tuottamuksellisen palautteenannon jatkumo
 5. Työhön sitoutuminen ja työn laatu paranevat
 6. Työntekijöiden tuottavuus paranee