Johdon konsultaatio

J4. Mielenhallinnan työpaja

Johtaminen vaatii usein jatkuvaa vuorottelua vaihtuvien tehtävien välillä. Useat tehtävät taas vaativat hyvää keskittymistä vaikka aikaa toimintojen vaihtumisen välillä olisi vähän. Pitkäjänteiset tehtävät, kuten strategian suunnittelu, vaativat keskittymiseltä erityisen paljon. Tämä koulutus antaa välineitä keskittymiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus (ilmainen)
 2. Mieli mukaan perustaidot: Keskittymisen, tavoitteiden asettamisen ja stressinhallinnan perustaidot mm. tietoisuustaitojen harjoitteiden avulla (mindfullness)
 3. Mieli mukaan syventävät taidot: Keskittymisen, tavoitteiden asettamisen ja stressinhallinnan syventävät taidot mm. tietoisuustaitojen harjoitteiden avulla (mindfullness)
 4. Koulutuksen vaikuttavuuden seuranta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Haluat parantaa keskittymistäsi olennaiseen
 2. Työstressi on lisääntynyt
 3. Keskittyminen työtehtäviin on huonontunut
 4. Vastaaminen laatuvaatimuksiin on huonontunut
 5. Työn tavoitteellisuus ja työmotivaatio ovat laskeneet

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Johtavassa asemassa työskenteleville

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä Mielenhallinnan koulutuksesta on?

 1. Antaa harjoitteita rentoutumiseen työpäivän aikana
 2. Vähentää työperäistä stressiä
 3. Parantaa työhön keskittymistä
 4. Parantaa tarkkaavaisuuden suuntaamista
 5. Tavoitteiden asettaminen helpottuu ja selkiytyy