Johdon konsultaatio

J3. Etene urautumatta

On hyvä tunnistaa arvonsa, motiivinsa ja vaikuttavat tekijät motiivien takana, jottei uraudu vaan voi edetä elämässään tietoisesti valitsemallaan tavalla. Näiden tavoitteiden tiedostamisessa autamme tämän koulutuksen kautta.


Tuotteet

 1. Motivaatio -ja valmiuskartoitus
 2. Suunnan määrittely: läsnäolo, omien tunteiden, ajatusten sekä tavoitteiden tiedostaminen ja tavoitteiden asettaminen
 3. Haettavien yritysten soveltuvuus hakijan tavoitteiden kannalta
 4. Hakuprosessiin valmentautuminen
 5. Seuranta

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Nykyinen työ on tyydyttävää, mutta ei loistokasta
 2. On ilmennyt tarve vaihtaa työpaikkaa tai suuntautua toisiin tehtäviin
 3. On ilmennyt tarve ymmärtää omien valintojen syitä paremmin
 4. Ei ole valmiuksia, mutta on halu eritellä todelliset valintoihin vaikuttavat syyt
 5. Tarjolla olevien työpaikkavaihtoehtojen karsiminen tuottaa ongelmia
 6. Tarvitaan apua työhaastatteluihin valmentautumiseen

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Johtavassa asemassa työskenteleville tai kenelle tahansa, joka uskoo voivansa olla onnellisempi työssään.

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä valmennuksesta on?

 1. Kyky erotella kiinnostuksen kohteet ja niihin liittyvät tunteet entistä selkeämmin
 2. Työkalut voimavarojen vapauttamiseen ja entistä parempaan suuntaamiseen
 3. Kyky asettaa entistä paremmin itseä aidosti motivoivia tavoitteita ja pitäytyä niissä
 4. Välineet itselle sopivien haasteiden löytämiseksi
 5. Parempi oman mielenhallinta haastavissa tilanteissa