Johdon konsultaatio

J1. Luonteva esiintyminen

Luontevaksi esiintyjäksi on mahdollista oppia. Hyvin rakennettu esitys sisältää sekä hyvin harjoitellun rakenteen että kyvyn mukautua muuttuvaan tilanteeseen. Pitää osata varautua myös ennakoimattomaan. Hyvän kontaktin rakentaminen yleisön kanssa on ensisijaista. Tarjoamme yksilötason syventävän koulutuksen videoanalyyseineen ja tarvittaessa puheterapeutin lausuntoineen.


Tuotteet

 1. Tarve- ja toimintaympäristökartoitus
 2. Esiintymisen työpaja: Kehittymistarpeiden kartoitus, taitoanalyysi, käytännön korjausehdotukset ja työkalut
 3. Seuranta (videoanalyysi tarvittaessa)

 

Milloin tarvetta tälle koulutukselle?

 1. Esiintyminen on säännöllistä
 2. Esiintyminen on merkityksellistä työssä menestymisen kannalta
 3. Yleisö ja esiintymistilanteet vaihtelevat
 4. On ilmennyt tarvetta työkaluille yleisön huomioimiseksi ja sen saamiseksi puolellenne
 5. Jos esiintyminen jännittää
 6. On ilmennyt tarvetta kehittää esiintymistaitoja

 
Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Johtavassa asemassa työskenteleville

 
Mitä vaikutuksia tai käytännön hyötyä tästä koulutuksesta on?

 1. Esiintyminen tulee luontevaksi
 2. Yleisön erityistarpeiden huomioiminen muodostuu luontevaksi osaksi sekä esityksen suunnittelua että toteutusta
 3. Välineet vaihtoehtojen rakentamiselle jo esitystä suunnitellessa ja kyky mukauttaa esitystä esitystilanteen luonteen muuttuessa
 4. Esiintymisestä tulee esiintyjälle välttämättömän pahan sijaan miellyttävä odotettu kokemus
 5. Mahdollisuus uusiin asiakaskontakteihin paranee
 6. Yrityksen julkinen kuva paranee